<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1046430665528051&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Evaluer selskapet på 1–2–3 med denne HR-skanneren!

Når fokuset ligger på produktivitet og resultater, er det lett å glemme at det finnes grunnleggende HR-krav som må oppfylles. Derfor har vi laget en praktisk HR-skanner som går gjennom minimumskravene for HR-området. Skann din virksomhet og få nyttige tips underveis. Dersom du ønsker det kan du få tilsendt en rapport i ettertid! 

Husk: dersom det er mye som mangler så finnes det alltids råd hos oss i Value!