<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1046430665528051&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Evaluer selskapet på 1–2–3 med denne sjekklisten!

1570013339

Når fokuset ligger på produktivitet og resultater, er det lett å glemme at det finnes grunnleggende HR-krav som må oppfylles. Derfor har vi laget en hendig sjekkliste som går gjennom minimumskravene for HR-området. Kryss av boksene etter hvert som du jobber deg gjennom listen.

Husk: Står det mange tomme bokser igjen, finnes det alltids råd hos oss i Value!