<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1046430665528051&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ressurser

Value skal være din beste støttespiller på økonomi- og administrasjonsområdet. Derfor utvikler vi stadig innhold med mål om å hjelpe deg slik at du kan fokusere på det du er god på.

Siste fagartikler

Ytterligere utsettelse for nedbetaling av skatte- og avgiftskrav

Skrevet av Bård Hansen
20.11.20 11:20

Det har som følge av koronapandemien vært mulig å søke om utsettelse for skatte- og avgiftskrav frem til 31.12.20. Det er nå enighet på Stortinget om at betalingen av de utsatte kravene kan gjøres i 6 avdrag fra 01.04.21. I tillegg er ordningen med å søke utsettelse av forlenget til 28.02.21. Dette vil gi en langt mykere overgang for bedrifter med hardt presset likviditet.

Les mer →

Value starter med HR- og administrasjonsrådgiving!

Skrevet av Erlend Sofienlund
09.11.20 13:59

HR-området er et stort fagfelt som omhandler alle aspekter ved bedriftens viktigste ressurs, de ansatte. Å forvalte denne ressursen på best mulig måte er et stort ansvar, som ofte blir nedprioritert. Value Group starter derfor en spennende satsing på HR- og administrasjon!

Les mer →

Spare ferien til neste år? Så mye kan du overføre

Skrevet av Andrea Misje Renså
03.11.20 14:36

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie, jf. ferieloven § 5 (1). Utgangspunktet er at all ferie skal tas ut i løpet av ferieåret, men hva om en likevel har ferie til overs når det nærmer seg årets slutt?

Les mer →

Slik løser du oppgavene i økonomiavdelingen uten å ansette

Skrevet av Sindre Hansen
27.10.20 12:36

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og ledelse. Det handler om å holde orden i eget hus. Som et ledd i å sikre god virksomhetsstyring bør selskapet ha kontroll over sine ressurser og minimere de største belastningene på sine ansatte i perioder med sterk vekst, omorganiseringer eller ved større uforutsette hendelser. 

Les mer →

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Skrevet av Andrea Misje Renså
20.10.20 13:18

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. Målet med rekrutteringsfasen er å avdekke hvilken kandidat som sitter med ønsket kompetanse, men dessverre er det fort gjort å fokusere på egenskaper som ikke nødvendigvis sier noe om kandidatens evner til å prestere godt i stillingen.

Les mer →

Automatisk purring gir bedre likviditet

Skrevet av Sindre Hansen
25.09.20 09:58

Automatisert oppfølging av ubetalte fordringer bør være en selvfølge for de aller fleste selskaper mener rådgiver i Value, Nikolai Nilsen. Skybasert regnskap med bankintegrasjon gjør at reskontro automatisk oppdateres hver dag. Et naturlig steg videre er å også automatisere innkrevingen av ubetalte fordringer.

Les mer →
Les flere artikler